مشخصات نشریه
عنوان نشریه روان‌شناسی تحلیلی شناختی
آدرس وب سایت نشریه
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات فصلنامه روان شناسی صنعتی سازمانی براساس مجوزسازمان مرکزی به روان شناسی تحلیلی شناختی تغییرعنوان داده است.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه