مشخصات نشریه
عنوان نشریه رشد فناوری
آدرس وب سایت نشریه http://www.roshdefanavari.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز جهاد دانشگاهی
موضوع فنی مهندسی / صنایع
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-5486
شاپا الکترونیکی 1735-5664
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات تنها مجله تخصصی در حوزه پارکهای علمی و مراکز رشد کشور
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه