مشخصات نشریه
عنوان نشریه رسوب شناسی کاربردی
آدرس وب سایت نشریه http://psj.basu.ac.ir
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه بوعلی سینا
موضوع علوم پایه / زمین شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-147x
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات بر اساس رای جلسه مورخ 19/6/93 به شماره نامه 137203/18/3 مورخ 28/7/93 کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشریه رسوب شناسی کاربردی از شماره 1، بهار و تابستان 92 تا شهریور 95 به مدت 4 سال درجه علمی- پژوهشی اعطا گردید.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه