مشخصات نشریه
عنوان نشریه رستنیها
آدرس وب سایت نشریه http://rostaniha.areo.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / باغبانی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1608-4306
شاپا الکترونیکی 2423-6608
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات موضوع نشریه: سیستماتیک و تنوع زیستی قارچ‌ها و گیاهان
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه