مشخصات نشریه
عنوان نشریه رخساره های رسوبی
آدرس وب سایت نشریه http://jearth.um.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع علوم پایه / زمین شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-787X
شاپا الکترونیکی 2008-787X
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات اولین شماره این نشریه با نام مطالعات زمین شناسی در زمستان 1387 به چاپ رسیده است.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه