مشخصات نشریه
عنوان نشریه دریا فنون
آدرس وب سایت نشریه http://ijmt.iranjournals.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
موضوع فنی مهندسی / مهندسی دریا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-6853
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات نمایه شده در ISC، مگیران، Google scholar، SID با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه