مشخصات نشریه
عنوان نشریه دیدگاه های حقوق قضایی
آدرس وب سایت نشریه http://jlviews.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
موضوع علوم انسانی / فقه و حقوق
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2252-0007
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این فصلنامه قبل از دریافت رتبه علمی پژوهشی با نام دیدگاه های حقوقی انتشار می یافت.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه