مشخصات نشریه
عنوان نشریه دانش حسابرسی
آدرس وب سایت نشریه http://danesh.dmk.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دیوان محاسبات کشور
موضوع علوم انسانی / حسابداری
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1681-9691
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات از آذر 1390 این نشریه از ترویجی به پژوهشی تبدیل شده است.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه