مشخصات نشریه
عنوان نشریه دانش پیشگیری و مدیریت بحران
آدرس وب سایت نشریه http://www.dpmk.ir
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-5955
شاپا الکترونیکی 2538-1814
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات شماره " پاییز 95 " ، پیاپی 21 ، منتشر شده است و در سامانه www.dpmk.ir قایل مشاهده است
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه