مشخصات نشریه
عنوان نشریه حکمت سینوی
آدرس وب سایت نشریه http://avecinnianphilosophy.isuw.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه امام صادق (ع)
موضوع علوم انسانی / فلسفه و کلام
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-6687
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات در ابتدا به صورت ماهنامه و سپس دوماهانه و فصلنامه تحت عنوان مشکوه النور منتشر می گردید و از ش 36 به صورت دوفصلنامه تحت عنوان حکمت سینوی و با کسب امتیاز علمی پژوهشی به فعالیت خود ادامه می دهد کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 1
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه