مشخصات نشریه
عنوان نشریه جهانی رسانه
آدرس وب سایت نشریه http://gmj.ut.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه تهران
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-0468
شاپا الکترونیکی 2008-0468
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این نشریه توسط نهادهای زیر نمایه شده است EBSCO و CSA Proquest و DOAJ و ISC
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه