مشخصات نشریه
عنوان نشریه جمعیت
آدرس وب سایت نشریه
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز سازمان ثبت احوال کشور
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1027-1961
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات سازمان ثبت احوال کشور صاحب امتیاز فصلنامه جمعیت می باشد و کلیه شمارگان چاپ شده در بخش نشریات - فصلنامه جمعیت بارگذاری شده است.و صفحه اصلی نشریه نیز در حال طراحی می باشد.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه