مشخصات نشریه
عنوان نشریه جستارهای زبانی
آدرس وب سایت نشریه http://lrr.modares.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه تربیت مدرس
موضوع علوم انسانی / ادبیات و زبان ها
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو ماهنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-3081
شاپا الکترونیکی ۲۳۸۳-۰۸۱۶
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات نام اولیه این نشریه پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی بوده است که بر اساس نامه شماره 92/34537 مورخ 92/12/6 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و 3/136019 مورخ 1391/7/1در جلسه کارگروه علوم انسانی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 14/6/1391 مطرح و مصوب ش
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه