مشخصات نشریه
عنوان نشریه توسعه سازمانی پلیس
آدرس وب سایت نشریه http://pod.jrl.police.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز ناجا
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2383-384X
شاپا الکترونیکی 2383-3858
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این نشریه تا شماره 39 با عنوان دوماهنامه توسعه انسانی پلیس منتشر می‌شد و پس از آن با تایید کمیسیون نشریات علمی کشور(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) از شماره 40 (ابتدای سال 1391) تاکنون با عنوان فصلنامه توسعه سازمانی پلیس منتشر می‌شود.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه