مشخصات نشریه
عنوان نشریه تربیت اسلامی
آدرس وب سایت نشریه http://islamicedu.rihu.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
موضوع علوم انسانی / علوم تربیتی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-4536
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات شماره اول نشریه در پاییز و زمستان 1384به چاپ رسیده است.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه