مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات مدلسازی اقتصادی
آدرس وب سایت نشریه http://jemr.khu.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه خوارزمی
موضوع علوم انسانی / اقتصاد
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-6454
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات تغییر صاحب امتیاز از پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه