مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
آدرس وب سایت نشریه http://ijmapr.rifr-ac.org/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / باغبانی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو ماهنامه
رتبه
شاپا چاپی 0905-1735
شاپا الکترونیکی 2383-1243
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه