مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
آدرس وب سایت نشریه http://ijwpr.rifr-ac.org/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / صنایع چوب و کاغذ
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-0913
شاپا الکترونیکی x2383-112
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران تلاش دارد تا پلی باشد جهت انتقال نتایج تحقیقات علوم چوب در ایران
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه