مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
آدرس وب سایت نشریه http://journals.rifst.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / صنایع غذایی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2252-0937
شاپا الکترونیکی 2538-2357
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه