مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
آدرس وب سایت نشریه http://http/journalirphe.ir
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
موضوع علوم انسانی / علوم تربیتی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1021-5107
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه