مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های نهج البلاغه
آدرس وب سایت نشریه
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز بنیاد نهج البلاغه
موضوع علوم انسانی / علوم قرآن و حدیث
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-8051
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه