مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های معرفت شناختی
آدرس وب سایت نشریه http://aadab.iauctb.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع علوم انسانی / فلسفه و کلام
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-4982
شاپا الکترونیکی 2423-7442
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه