مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های روابط بین الملل
آدرس وب سایت نشریه http://iisajournals.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز انجمن علمی روابط بین الملل
موضوع علوم انسانی / علوم سیاسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 844-2251
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل؛ فصلنامه علمی ـ تخصصی انجمن ایرانی روابط بین‌الملل با امتیاز علمی ـ پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور به شمارة 50744/11/3 و تاریخ 15/6/1390 است. این فصلنامه در بانک اطلاعات نشریات کشور، پایگاه استنادی علوم جهان اس
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه