مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های رشد و توسعه پایدار
آدرس وب سایت نشریه http://ecor.modares.ac.ir
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه تربیت مدرس
موضوع علوم انسانی / اقتصاد
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-6768
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این فصلنامه تا سال 1390 با نام پژوهشهای اقتصادی منتشر می شده است و اکنون بانام رشد و توسعه پایدار منتشر می شود.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه