مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های حقوق تطبیقی
آدرس وب سایت نشریه http://clr.modares.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه تربیت مدرس
موضوع علوم انسانی / فقه و حقوق
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-6751
شاپا الکترونیکی 1221-1213
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این مجله در سال 1369 با نام فصلنامه مدرس علوم انسانی شروع به فعالیت کرده و با توجه به سیاست وزارت علوم مبنی بر تخصصی شدن مجلات براساس مجوز شماره 981/11/3 مورخ 4/6/88 منتشر می شود.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه