مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های اقلیم شناسی
آدرس وب سایت نشریه http://clima.irimo.ir
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز سازمان هواشناسی کشور
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-5040
شاپا الکترونیکی 5040-2228
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه