مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش نفت
آدرس وب سایت نشریه http://pr.ripi.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز پژوهشگاه صنعت نفت
موضوع فنی مهندسی / مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو ماهنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-2900
شاپا الکترونیکی 4528-2338
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه