مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی
آدرس وب سایت نشریه http://journals.police.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز ناجا
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 228-7078
شاپا الکترونیکی -
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات قبل ار این تاریخ ترویجی بوده است.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه