مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشنامه مدیریت اجرایی
آدرس وب سایت نشریه http://jme.journals.umz.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه مازندران
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-6237
شاپا الکترونیکی 2476-5287
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی سابق
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه