مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشنامه فرهنگی استان هرمزگان
آدرس وب سایت نشریه http://www.rdch.ir
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات آخرین شماره منتشره 11می باشد
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه