مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشنامه روانشناسی مثبت
آدرس وب سایت نشریه http://uijs.ui.ac.ir/ppls/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه اصفهان
موضوع علوم انسانی / روانشناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 4248-2476
شاپا الکترونیکی 3705-2476
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این نشریه با همکاری قطب علمی روانشناسی معنویت و شادی منتشر می شود.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه