مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشنامه جغرافیای انتظامی
آدرس وب سایت نشریه http://pogra.jrl.police.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز ناجا
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی ۲۳۸۳-۳۵۸۰
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه