مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشنامه اقتصاد کلان
آدرس وب سایت نشریه http://jes.journals.umz.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه مازندران
موضوع علوم انسانی / اقتصاد
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-78
شاپا الکترونیکی 2322-116X
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات پژوهشنامه علوم اقتصادی سابق
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه