مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشنامه ادب غنایی
آدرس وب سایت نشریه http://jllr.usb.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه سیستان و بلوچستان
موضوع علوم انسانی / ادبیات و زبان ها
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-5737
شاپا الکترونیکی -
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات پژوهشنامه‌ی ادب غنایی که قبلاً با عنوان مجله زبان و ادبیات فارسی منتشر می شد براساس نامه‌ی شماره‌ی10691/3مورخ 28/12/87 از کمیسیون نشریات وزارت علوم, تحقیقات و فناوری درجه‌ی علمی- پژوهشی دریافت کرده است. همچنین براساس نامه‌ی شماره‌ی 116/11/3 مورخ 8/2/88 ای
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه