مشخصات نشریه
عنوان نشریه برنامه ریزی و بودجه
آدرس وب سایت نشریه http://www.jpbud.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز ریاست جمهوری
موضوع علوم انسانی / اقتصاد
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-9092
شاپا الکترونیکی 2251-9106
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات موسسه عالی آموزش و پژو هش مدیریت و برنامه ریزی عنوان قبلی نشریه برنامه و بودجه و از شماره 112 در سال مهر 1390 رتبه علمی - پژوهشی با عنوان برنامه ریزی و بودجه منتشر می شود
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه