مشخصات نشریه
عنوان نشریه اکو هیدرولوژی
آدرس وب سایت نشریه http://ije.ut.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه تهران
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / اکولوژی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-6098
شاپا الکترونیکی 2423-6101
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این نشریه با انجمن آبخیزداری ایران همکاری دارد مقالات ارائه شده در کمتر از دو ماه مورد ارزیابی و داوری واقع می‌شوند.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه