مشخصات نشریه
عنوان نشریه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
آدرس وب سایت نشریه http://jcep.iaut.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / زراعت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2538-1822
شاپا الکترونیکی 2476-731X
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات علمی- پژوهشی وزارتین
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه