مشخصات نشریه
عنوان نشریه آفات و بیماریهای گیاهی
آدرس وب سایت نشریه http://jaenph.areo.ir
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / گیاهپزشکی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1026-5007
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات آدرس پستی نشریه: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، بخش تحقیقات حشره‌شناسی کشاورزی، طبقه دوم شماره تماس: 22403012-021 داخلی دفتر نشریه: 8208 داخلی سردبیر: 2315 صاحب امتیاز موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه