مشخصات نشریه
عنوان نشریه Teaching English Language
آدرس وب سایت نشریه http://teljournal.org
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
موضوع علوم انسانی / ادبیات و زبان ها
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-8760
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات عنوان قبلی TELL
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه