مشخصات نشریه
عنوان نشریه space ontology international journal
آدرس وب سایت نشریه http://soij.qiau.ac.ir
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
موضوع هنر و معماری / معماری
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-6450
شاپا الکترونیکی 2423-7299
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات بر اساس نامه شماره 5/8617-17-12 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، مورخ 19/3/94 زبان مجله از فارسی به انگلیسی و نام آن از "هستی فضا" به space ontology international journal تغییر یافت.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه