مشخصات نشریه
عنوان نشریه Progress in Color, Colorants and Coatings
آدرس وب سایت نشریه http://pccc.icrc.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
موضوع فنی مهندسی / مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-2134
شاپا الکترونیکی 2383-1790
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه