مشخصات نشریه
عنوان نشریه Progress in Biomaterials
آدرس وب سایت نشریه http://www.springer.com/materials/biomaterials/journal/40204
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع فنی مهندسی / مواد و متالوژی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2194-0509
شاپا الکترونیکی 2194-0517
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات مجله توسط ناشر اشپرینگر چاپ می شود و با نرم افزار Editorial Manager کار می کند. مجله برای نمایه شدن در ISI-ESCI پذیرفته شده است.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه