مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Seismology and Earthquake Engineering
آدرس وب سایت نشریه http://www.jsee.ir
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
موضوع فنی مهندسی / مهندسی زلزله
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-1669
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه