مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Plant Molecular Breeding
آدرس وب سایت نشریه http://jpmb-gabit.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان(دانشگاه ساری)
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-3332
شاپا الکترونیکی 2322-5092
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه