مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Optoelectronical nano structures
آدرس وب سایت نشریه http://jopn.miau.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع علوم پایه / فیزیک
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-7361
شاپا الکترونیکی 2538-2489
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات واحد مرودشت با همکاری انجمن انرژی خورشیدی ایران
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه