مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Nanostructure in Chemistry
آدرس وب سایت نشریه http://www.springer.com/chemistry/journal/40097
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع علوم پایه / شیمی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9244
شاپا الکترونیکی 2193-8865
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات ABSTRACTED/INDEXED IN: Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, EBSCO, DOAJ, Emerging Sources Citation Index, OCLC, Summon by ProQuest
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه