مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Medicinal Plants & By-products
آدرس وب سایت نشریه http://jmpb.areeo.ac.ir http://www.imps.ir/index.php/jmpb/journal-information
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز انجمن گیاهان دارویی ایران
موضوع علوم پایه / زیست شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی ۲۳۲۲-۱۳۹۹
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه