مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Information Systems and Telecommunication
آدرس وب سایت نشریه http://jist.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز جهاد دانشگاهی
موضوع فنی مهندسی / برق و کامپیوتر
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-1437
شاپا الکترونیکی 2345-2773
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه