مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Computational and Applied Research in Mechanial Engineering - JCARME
آدرس وب سایت نشریه http://jcarme.srttu.edu/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
موضوع فنی مهندسی / مکانیک
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-7922
شاپا الکترونیکی 2251-6549
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه