مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Cell and Molecular Research
آدرس وب سایت نشریه http://jcmr.um.ac.ir
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع علوم پایه / زیست شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9147
شاپا الکترونیکی 2008-2762
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات Journal of Cell and Molecular Research” is a peer-reviewed journal which publishes articles of significance in all areas of cell and molecular biology. High-quality papers and short communications are now invited for submission. Acceptance of manusc
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه